Podstawowym celem naszej działalności jest wykonywanie usług o jakości spełniającej wymagania i oczekiwania Klientów.

Wykonujemy:

- sieci i przyłącza gazowe

- wewnętrzne instalacje gazowe

- projekty budowlane sieci i instalacji sanitarnych

- coroczne przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych

 - prace ziemne i wykopy, przeciski i cięcie asfaltu.